Namen in poslanstvo zavoda je organizacija, razvoj, spodbujanje športnih, turističnih in kulturnih dejavnosti ter poslovne rešitve za družbene probleme na omenjenih področjih v regiji Zasavje in ostale Slovenije.

Vizija Zavoda Taleris je kombiniranje tržno usmerjenih poslovnih aktivnosti, z motivi zdravega načina življenja ter potrebami in razvoj dejavnosti ter infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja. S sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki želimo izvrševati razvojne strategije in dosegati zastavljene cilje na območju občine Trbovlje, regije Zasavje ter širše.

Zavzemamo se  za stik z naravo in njeno ohranjanje. V prvi vrsti se bomo trudili povrniti naravi status, katerega je imela v izhodišču človekovega bivanja, kot njegovo prvinsko okolje in vrt.

Ris, ki je v našem imenu in logotipu, je med najbolj ogroženimi živalskimi vrstami v Sloveniji in s tem želimo poudariti, kako pomembno je ohraniti vsako prosto živečo žival. Z delovanjem zavoda bi med drugim radi pripomogli, da se ris razmnoži  in izbriše iz liste ogrožene živalske populacije v Sloveniji.

Posamezniki v današnji družbi iščejo identiteto, pri čemer zavod Taleris osvešča in ustvarja pogoje za posameznikovo izražanje znotraj in izven zavoda, udejstvovanje in zavedanje bivanja, gibanja in hranjenja, kar je problem sodobnega človeka. Z uspešnim delovanjem zavoda se bodo na daljši rok ustvarili pogoji za delo in zaposlovanje na mnogih področjih.

Želimo in hočemo, da zasavska regija postane uspešno, aktivno in ljudem prijazno okolje, ki bo zgled širši okolici.